fredag 17. oktober 2008

привет, экономия приятель!

I august i år gjorde vi oss opp noen tanker om hvordan vi trodde økonomien ville bli utover. Blant annet trodde vi at renten ville ligge mellom 6 og 6.25%. Nå ligger den på 7.05%. Hver dag er den verste i følge alle økonomer.

Her er det vi skrev tidligere i år:
I dag er styringsrenta i Norge på 5.75%. Inflasjonsmålet er på 2.5 % pr år, men nå ligger den samlet på 4.5 %. Uten olje er den på 2.9 % mens den trimmede(lagt sammen) inflasjonen er 3.8 %
Arbeidsledighet på 2,8. Det kan bety at det er nesten fullt, i og med at vi må anta at det er litt friksjonsledighet. Vi tror at arbeidsledigheten vil gå opp. Vi tror at markedet så å si er fullt av arbeidstakere og dermed vil inflasjonen fortsette. Mange mennesker får lønn og krever lønnsvekst. Derfor tror vi renten vil bli satt opp med 0.25- 0.50 % i løpet av de neste månedene.Vi tror styringsrenten vil ligge rundt 6- 6.25 %.Slik som situasjonen er nå, vil hele verdensøkonomien oppleve en inflasjon, og det betyr at de store verdensbanker vi l sette opp sin styringsrente for at de skal kompensere med den økende inflasjonen, og få den ned! Dette tror vi vil skje lengre frem i tid, lengre enn april 2009.

Arbeidsløsheten øker, renten synker og banker blir reddet i sist liten av staten som spytter inn penger. Børsen faller og faller og pesimismen rår. Hvordan vill dette være i mars 2009? Den ekspansive finanspolitikken som nå blir ført bør føre til en viss optimisme. Flere vil muligens ta seg inn på børsen igjen og vi vil få et normalt marked. HVa vil skje med valutaen? Vi tror kronen vil droppe ned mot normale verdier slik de har vært en lang periode, rundt 5-6 kr pr dollar og7-8 euro for en krone. Pga den ekspansive finanspolitikken som nå blir ført vil mye penger gå i omløp om en stund. Renten vil antageligvis bli satt steg for steg nedover i tiden som kommer og vi tror på et frisk marked igjen. Om det tar 5 mnd, 1 år eller 2 år er heller usikkert.

Ingen kommentarer: