fredag 16. januar 2009

En dag som finansminister

Arbeidsledigheten i dette landet er på om lag 4 prosent, inflasjonen er på 2,25 prosent. Hvilke tiltak vil du anbefale for å få arbeidsledigheten ned i 3 prosent? Hvordan vil dette påvirke inflasjonen?

Vi gjorde et forsøk på å få arbeidsledigheten ned i 3%. Vi endte opp med inflasjon rundt 4.7% og arbeidsledighet på 2.75. Hva gjorde vi som en finansminister IKKE burde gjort? At inflasjonen steg helt opp til 4.7% fra 2.25% var ikke bra. Sånn helt teoretisk er grunnen at vi fikk flere i arbeid, dermed flere med kjøpekraft og flere som etterspør varer og tjenester. Så, hva gjorde vi?Det første vi gjorde, var å senke skatten blant vanlige arbeidstakere fra 22-20%, og for de alle rikeste fra 40-38%. Dette ville for det første føre til større lyst til å kjøpe varer og tjenester og flere får følelsen av at de kan kjøpe mer. Dette med tanke på arbeidsledigheten. Det neste vi gjorde, var å øke barnetrygden fra 10.5-11 £ pr dag, slik at familier også fikk større kjøpekraft. Så gjorde vi faktisk all sprit og tobakksalg ulovlig...Dvs. at en del mennesker mistet sin arbeidsplass. Vi hadde tross alt senket skatter og økt barnetrygden, og dermed måtte det vi så på som minst viktig bøte. Siden vi mener skole er viktig, øker vi bidraget til utdanning med 2%. Flere lærer trengs. Med disse små endringene fikk vi en litt for lav arbeidsledighet. Vi fikk rett og slett for mange sysselsatte som førte til at inflasjonen gikk i taket.

Hva burde vi gjort anderledes? Det er ikke så lett å si. Vår bruk av finans- og pengepolitikk gikk ikke helt slikt vi hadde håpet. Det kan se ut som om vi har satset litt for mye på å få mange tilbake i arbeid.Det var ikke lett å finne ut av vi skulle gjort anderledes med så mange mekanismer som styrer inflasjon/arbeidsledighet, men dette er jo et kjent problem, også idag! Hvordan skal vi klare å få ned arbeidsledigheten UTEN å få for høy inflasjon? Får at vi skulle få arbeidsledigheten ned 1 prosentpoeng og holde inflasjonen stabil(rundt 2-3) kunne vi prøvd å øke den samlede etterspørsel ved hjelp av ekspansiv pengepolitikk og finanspolitikk.

Det var nå ihvertfall en gruppe som klarte dette ganske bra, blant anent ved hjelp bensinpriser som ble senket. Spørs hvor miljøvennlig det er. Det er mange ting man skal huske på og ta stilling til, slik at det er ikke så lett å få dette til å gå opp. Hadde vært morro og kjøre dette en gang til med hele klassen rundt en pc og diskutere hver enkelt alternativ!

fredag 12. desember 2008

Tur til Norges Bank 08.12.2008

Vår tur til Norges Bank var svært interessant og vi fikk masse nyttig informasjon, pluss et hefte som kan være gull verdt i forhold til en eksamen.
Norges Bank ble grunnlagt i 1816, og dagens sjef heter som kjent Svein Gjedrem. Norges Bank er bygget opp slik at hovedstyret sitter øverst, og de som sitter her styrer renta slik at økonomien holder seg på et akseptabelt nivå. I Norges Bank finner vi også Sentralbankstyre, Penpolitisk område( PPO) som har rentebeslutninger hver 6.uke, kapitalforvaltning( som forvalter oljepengene våre i statens pensjonsfond-utland) og finansiell stabilitet.
Sentralbankens hovedoppgaver er å sørge for prisstabilitet, altså at konsumprisen skal vokse ca 2.5%, merverdi i kapitalforvaltningen (altså forvalte oljepengene) og finansiell stabilitet. Det finansiell stabilitet går ut på, er å forsyne samfunnet med sedler og mynter, som blir produsert i England og Frankrike, håndtere kriser og sørge for trygg og sikkert håndtering av uttak av penger. Finansiell stabilitet er den egentlige oppgaven til sentralbanken. De vil ha et system som gjør at intermarkedet mellom bankene fungere godt.

I tillegg til å få vite en del om Norges Bank fikk vi en innføring i bruk av modeller og tyde og tolke modeller og litt om finanskrise. Vi fikk også vite om såkalte stresstester, som var antydninger dersom alt som kan gå galt faktisk går galt. Alt i alt var den en veldig fin tur som var lærerik og interessant.

fredag 31. oktober 2008

Norfund

Forrige uke spilte vi et spill på nettet fra Norfund, som er et statlig selskap som investerer i prosjekter i utviklingsland. Vårt mål med spillet var å få så stort overskudd som mulig ved å investere i forskjellige prosjekter over hele verden i løpet av fire kvartaler. Vi måte ta hensyn til en rekke ting, blant anent korrupsjon, miljø og sosial. Vinneren av spillet fikk tur til et av Norfunds prosjekter.

Vår gruppe kom på en respektabel og hederlig 33.plass, noe som førte oss rett til topp 100 lista! Opplevelsen av spillet var at det var litt irriterende. Når man skal få beskjeder fra styret eller prosjektledere tar det mange minutter før de er ferdigsnakket. Ellers var det et morsomt spill. Vi fikk inntrykk i hvor mye man må ta forhold til når man skal velge hvilke prosjekter man bør investere i og ledelse i store bedrifter.

Valgene vi tok fikk enten brutale, negative konsekvenser eller så fikk vi ros fra styret. Alikevel var det mye å glede seg over og mye nyttig læring.

fredag 17. oktober 2008

привет, экономия приятель!

I august i år gjorde vi oss opp noen tanker om hvordan vi trodde økonomien ville bli utover. Blant annet trodde vi at renten ville ligge mellom 6 og 6.25%. Nå ligger den på 7.05%. Hver dag er den verste i følge alle økonomer.

Her er det vi skrev tidligere i år:
I dag er styringsrenta i Norge på 5.75%. Inflasjonsmålet er på 2.5 % pr år, men nå ligger den samlet på 4.5 %. Uten olje er den på 2.9 % mens den trimmede(lagt sammen) inflasjonen er 3.8 %
Arbeidsledighet på 2,8. Det kan bety at det er nesten fullt, i og med at vi må anta at det er litt friksjonsledighet. Vi tror at arbeidsledigheten vil gå opp. Vi tror at markedet så å si er fullt av arbeidstakere og dermed vil inflasjonen fortsette. Mange mennesker får lønn og krever lønnsvekst. Derfor tror vi renten vil bli satt opp med 0.25- 0.50 % i løpet av de neste månedene.Vi tror styringsrenten vil ligge rundt 6- 6.25 %.Slik som situasjonen er nå, vil hele verdensøkonomien oppleve en inflasjon, og det betyr at de store verdensbanker vi l sette opp sin styringsrente for at de skal kompensere med den økende inflasjonen, og få den ned! Dette tror vi vil skje lengre frem i tid, lengre enn april 2009.

Arbeidsløsheten øker, renten synker og banker blir reddet i sist liten av staten som spytter inn penger. Børsen faller og faller og pesimismen rår. Hvordan vill dette være i mars 2009? Den ekspansive finanspolitikken som nå blir ført bør føre til en viss optimisme. Flere vil muligens ta seg inn på børsen igjen og vi vil få et normalt marked. HVa vil skje med valutaen? Vi tror kronen vil droppe ned mot normale verdier slik de har vært en lang periode, rundt 5-6 kr pr dollar og7-8 euro for en krone. Pga den ekspansive finanspolitikken som nå blir ført vil mye penger gå i omløp om en stund. Renten vil antageligvis bli satt steg for steg nedover i tiden som kommer og vi tror på et frisk marked igjen. Om det tar 5 mnd, 1 år eller 2 år er heller usikkert.

fredag 10. oktober 2008

Finanskrisen 2008Ingen vil til Oslo børs!


"Mangel på tillit. Det er temaet som går igjen". Akkurat nå, 09.21 fredag 10.oktober, har børsen falt hele 47% siden nyttår. Investorene stormer ut fra børsen fordi man ikke klarer å etablere tillit i pengemarkedet, og dermed søker investorene til trygge havner der man kan finne tillit, og særlig banker med statsgarantier.

Oljen faller også. Idag er den på 80 kr fatet. Så billig har den ikke vært siden 10.oktober ifjor. Det er ikke bare prisen på olje som synker, men også andre råvarer som kobber og gull.
Verdensøkonomien raser nedover og utsiktene er ikke akkurat lyse.

Situasjonen på Island er for øyeblikket så ille at islandske håndballspillere blir bedt om å finne seg nye klubber, fordi de får lønn i euro, og den islandske kronen er så lav at klubbene risikere konkurs ved å holde spillerne i klubben.


Hvordan skal dette ende? I USA har blant annet staten måtte kjøpe opp banker slik at de ikke skulle gå konkurs. "Den usynlige hånd" har sviktet og en tilnærmet markedsøkonomi i USA ender oppp men en kursendring mot planøkonomi.
I skrivende stund ligger Island også for salg (tull eller ikke tull) ute på eBay og det skulle vel si sitt om situasjonen.