fredag 12. desember 2008

Tur til Norges Bank 08.12.2008

Vår tur til Norges Bank var svært interessant og vi fikk masse nyttig informasjon, pluss et hefte som kan være gull verdt i forhold til en eksamen.
Norges Bank ble grunnlagt i 1816, og dagens sjef heter som kjent Svein Gjedrem. Norges Bank er bygget opp slik at hovedstyret sitter øverst, og de som sitter her styrer renta slik at økonomien holder seg på et akseptabelt nivå. I Norges Bank finner vi også Sentralbankstyre, Penpolitisk område( PPO) som har rentebeslutninger hver 6.uke, kapitalforvaltning( som forvalter oljepengene våre i statens pensjonsfond-utland) og finansiell stabilitet.
Sentralbankens hovedoppgaver er å sørge for prisstabilitet, altså at konsumprisen skal vokse ca 2.5%, merverdi i kapitalforvaltningen (altså forvalte oljepengene) og finansiell stabilitet. Det finansiell stabilitet går ut på, er å forsyne samfunnet med sedler og mynter, som blir produsert i England og Frankrike, håndtere kriser og sørge for trygg og sikkert håndtering av uttak av penger. Finansiell stabilitet er den egentlige oppgaven til sentralbanken. De vil ha et system som gjør at intermarkedet mellom bankene fungere godt.

I tillegg til å få vite en del om Norges Bank fikk vi en innføring i bruk av modeller og tyde og tolke modeller og litt om finanskrise. Vi fikk også vite om såkalte stresstester, som var antydninger dersom alt som kan gå galt faktisk går galt. Alt i alt var den en veldig fin tur som var lærerik og interessant.

Ingen kommentarer: