fredag 16. januar 2009

En dag som finansminister

Arbeidsledigheten i dette landet er på om lag 4 prosent, inflasjonen er på 2,25 prosent. Hvilke tiltak vil du anbefale for å få arbeidsledigheten ned i 3 prosent? Hvordan vil dette påvirke inflasjonen?

Vi gjorde et forsøk på å få arbeidsledigheten ned i 3%. Vi endte opp med inflasjon rundt 4.7% og arbeidsledighet på 2.75. Hva gjorde vi som en finansminister IKKE burde gjort? At inflasjonen steg helt opp til 4.7% fra 2.25% var ikke bra. Sånn helt teoretisk er grunnen at vi fikk flere i arbeid, dermed flere med kjøpekraft og flere som etterspør varer og tjenester. Så, hva gjorde vi?Det første vi gjorde, var å senke skatten blant vanlige arbeidstakere fra 22-20%, og for de alle rikeste fra 40-38%. Dette ville for det første føre til større lyst til å kjøpe varer og tjenester og flere får følelsen av at de kan kjøpe mer. Dette med tanke på arbeidsledigheten. Det neste vi gjorde, var å øke barnetrygden fra 10.5-11 £ pr dag, slik at familier også fikk større kjøpekraft. Så gjorde vi faktisk all sprit og tobakksalg ulovlig...Dvs. at en del mennesker mistet sin arbeidsplass. Vi hadde tross alt senket skatter og økt barnetrygden, og dermed måtte det vi så på som minst viktig bøte. Siden vi mener skole er viktig, øker vi bidraget til utdanning med 2%. Flere lærer trengs. Med disse små endringene fikk vi en litt for lav arbeidsledighet. Vi fikk rett og slett for mange sysselsatte som førte til at inflasjonen gikk i taket.

Hva burde vi gjort anderledes? Det er ikke så lett å si. Vår bruk av finans- og pengepolitikk gikk ikke helt slikt vi hadde håpet. Det kan se ut som om vi har satset litt for mye på å få mange tilbake i arbeid.Det var ikke lett å finne ut av vi skulle gjort anderledes med så mange mekanismer som styrer inflasjon/arbeidsledighet, men dette er jo et kjent problem, også idag! Hvordan skal vi klare å få ned arbeidsledigheten UTEN å få for høy inflasjon? Får at vi skulle få arbeidsledigheten ned 1 prosentpoeng og holde inflasjonen stabil(rundt 2-3) kunne vi prøvd å øke den samlede etterspørsel ved hjelp av ekspansiv pengepolitikk og finanspolitikk.

Det var nå ihvertfall en gruppe som klarte dette ganske bra, blant anent ved hjelp bensinpriser som ble senket. Spørs hvor miljøvennlig det er. Det er mange ting man skal huske på og ta stilling til, slik at det er ikke så lett å få dette til å gå opp. Hadde vært morro og kjøre dette en gang til med hele klassen rundt en pc og diskutere hver enkelt alternativ!

Ingen kommentarer: